Apie miestelį ir dvarą 

   GUDELIAI - miestelis įsikūręs Marijampolės savivaldybėje[1], rytiniame Sūduvos pakraštyje, nuo Marijampolės nutolęs 25 km. Tai seniūnijos centras, kuriame gyvena apie 500 žmonių, yra bažnyčia, pagrindinė mokykla, biblioteka, ryšių skyrius.
Gudelių pavadinimas siekia 16 a. antrąją pusę, kai pradėta kolonizuoti Sūduvos kraštą. Kolonistai būdavę siunčiami iš dešiniojo Nemuno kranto. Anksčiau apsigyvenusieji, vėlesnius vadindavę ,,gudais". ,,Guda" - svetimas žmogus. Dėl to, Sūduvoje yra net keletas vietovių turinčių Gudelių vardą.
    Jonas Totoraitis „Sūduvos Suvalkijos istorijoje" rašo, kad „Gudeliai, senas kaimas savo pradžia siekiąs XVI a., 1744 m. turėjo koplyčią, priklausė Balbieriškio bažnyčiai...". Gudelių dvaras su aplinkiniais kaimais tada priklausė grafams Tiškevičiams. 1844 m. sudegė medinė Gudelių bažnyčia, kuri buvo atstatyta 1849 m., o 1895 m. pastatyta nauja bažnyčia iš tašytų akmenų. XIX a. antroje pusėje Gudeliai priklausė Ivoniškio dvarui. 1866 m. šalia bažnyčios buvo pastatyta mokykla, kurią po kelerių metų kartu su špitole pasisavino Ivoniškių dvaro ponas. Apie 1870 m.Gudeliuose pradėjo mokytojauti lietuvybės puoselėtojas J.Ambraziejus. Šio amžiaus pradžioje Gudeliuose gyveno 110 gyventojų, veikė parduotuvė, restoranas, lentpjūvė, dvi kalvės. Ivoniškio dvaro pagrindiniame pastate 1944-1953 m. veikė progimnazija, o iki 1965 m. - vidurinė mokykla. 1900-1901 m. Gudeliuose gyveno ir pradžios mokykloje mokėsi lietuvių literatūros klasikas Vincas Mykolaitis-Putinas [2], kuris gimė Pilotiškių kaime, tuometiniame Gudelių valsčiuje. 1900-1920 m. čia taip pat gyveno ir pirmąją lietuvišką komediją „Amerika Pirtyje" parašė Juozas Vilkutaitis-Keturakis.

 

Mes spaudoje 

http://www.suduvosgidas.lt/?cid=1152&new_id=207133

http://www.balsas.lt/naujiena/307134/gudeliai

http://archive.is/Klsq

 

Mus dar rasite 

https://www.facebook.com/Ivoniskiodvaras

 

Narystė

Susipažinkite su mumis mūsų galerijoje ir prisijunkite prie mūsų komandos! Jeigu Tau nėra svetima kultūra ir jos atstatymas visada gali prie jos prisiliesti bei padėti atkurti kartu.